Nauczyciele

język polski
Mirosława Podgórska(Dyrektor) Materiały
Dagmara Szymańska Materiały

język angielski
Ewa Kamińska Materiały
Małgorzata Łakomska Materiały
Olga Manenok Materiały
Tomasz Łakomski

język niemiecki
Aneta Tomasz-Majoch Materiały
Aldona Mrozik Materiały

język francuski
Teresa Bouarioua Materiały

język rosyjski
Teresa Bouarioua Materiały

język hiszpański
Hanna Ciborowska-Rac Materiały

język łaciński
Daria Kordykiewicz Materiały

historia
Małgorzata Staszczyk Materiały
Arkadiusz Kamiński
Józef Gleb

WOS
Małgorzata Staszczyk Materiały
Józef Gleb

matematyka
Lech Dąbrowski Materiały
Aneta Tomasz-Majoch Materiały

geografia
Aleksandra Kurowska Materiały

chemia
Ludwik Tarachowicz Materiały

biologia
Anna Spieszna Materiały
Barbara Michałek Materiały

sztuka
Bogumiła Sosnowska Materiały

fizyka
Krzysztof Kadowski Materiały

informatyka, robotyka, ECDL
Krzysztof Kadowski MateriałyWWW

robotyka
Krzysztof Kadowski MateriałyWWW

technika
Zdzisław Kaczkowski Materiały

wychowanie fizyczne, tenis, żagle, narty
Krzysztof Maciejewski Materiały
Łukasz Balicki

religia
ks. Łukasz Chabior Materiały

edukacja dla bezpieczeństwa
Aleksandra Nita Materiały

podstawy przedsiębiorczości
Aleksandra Kurowska Materiały

dzień przedsiębiorczości
Aleksandra Kurowska Materiały


Nauczyciele uczący w przeszłości