Profil humanistyczny


SAPERE AUDE!!!


Jeśli chcesz połączyć dobre wykształcenie z rozwojem swoich zainteresowań humanistycznych, a tradycyjne wartości mają stać się kluczem do rozumienia współczesnego świata, to ta grupa jest właśnie dla Ciebie.

Wybierając grupę humanistyczną:

 • poszerzysz swoją wiedzę z zakresu literatury polskiej i obcej, historii, kultury i sztuki,
 • poznasz język łaciński i odkryjesz tajemnice starożytności,
 • rozwiniesz umiejętności komunikowania się, argumentowania, dyskutowania i krytycznego myślenia,
 • przeczytasz i omówisz wiele ciekawych lektur i artykułów,
 • poznasz ambitne kino i obejrzeć ciekawe spektakle teatralne,
 • będziesz uczestniczył w życiu kulturalnym i społecznym swojego miasta i regionu.

Podczas zajęć prowadzonych tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami nauczania:

 • kształtujemy postawy obywatelskie, uczymy sztuki dialogu,
 • realizujemy innowacje pedagogiczne,
 • rozwijamy uczniowskie pasje przygotowując happeningi, wystawy,
 • pracujemy indywidualnie z uczniami szczególnie uzdolnionymi i potrzebującymi dodatkowego wsparcia w nauce,
 • kształtujemy postawy afirmujące różnorodność, pluralizm, wrażliwość społeczną,
 • uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu wstępu do badań historycznych,
 • wykorzystujemy podczas zajęć dzieła kinematografii światowej i polskiej oraz szeroką bazę filmów dokumentalnych,
 • aktywnie współpracujemy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i innymi organizacjami pozarządowymi, dzięki czemu realizowane są ciekawe projekty, np. : „Młodzi głosują”.
Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy będziesz miał szansę studiowania na wybranych kierunkach takich, jak: prawo, administracja, politologia, psychologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, filologia polska, filologia klasyczna, neofilologie, filmoznawstwo, teatrologia, kulturoznawstwo, historia, archeologia, pedagogika, logopedia i innych.

Zajęcia artystyczno-teatralne

Uczniowie zainteresowani sztuką teatralną, filmową czy recytacją mogą brać udział w wielu artystycznych przedsięwzięciach realizowanych w naszej szkole, takich jak: przedstawienia teatralne, szkolny kabaret, tworzenie musicali, Gala Talentów, konkursy recytatorskie, publiczne prezentacje.

Zajęcia teatralno-artystyczne pozwalają uczniom:

 • zdobyć teoretyczne wiadomości z zakresu teorii teatru i filmu,
 • rozwijać zainteresowania,
 • nabyć praktyczne umiejętności- napisać scenariusz, stworzyć dzieło filmowe, teatralne, musical...,
 • nabyć umiejętności publicznej autoprezentacji, tworzenia wystąpień, prezentacji multimedialnych...,
 • wypracować umiejętność wykorzystania komunikacji niewerbalnej,
 • wyćwiczyć właściwą emisję głosu,
 • doskonalić umiejętności interpretacyjne,
 • przygotować się do konkursów: recytatorskich, Przeglądu Małych Form Teatralnych itp.

Uczniowie biorą udział w:

 • warsztatach teatralnych,
 • warsztatach "Emisja głosu",
 • warsztatach pisania scenariusza,
 • warsztatach aktorskich i filmowych,
 • zajęciach z komunikacji interpersonalnej,
 • warsztatach "Wystąpienie publiczne",
 • spotkaniach z ludźmi teatru i filmu,
 • wyjazdach do kina, teatru, teatru muzycznego, opery.

Wyposażenie:

 • Uczniowie mogą korzystać z sali wyposażonej w projektor, laptop, kamerę i telewizor.
 • Na potrzeby warsztatowe wynajmujemy salę widowiskową w MDK-u.

Zajęcia z j. angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się zgodnie z zasadami procedurami i programem nauczania. Zakłada intensywny rozwój wszystkich umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętności komunikowania się we wszystkich sytuacjach życia codziennego, a także zawodowego. Uczący się wygłaszają raz w semestrze samodzielnie przygotowane referaty, które wielokrotnie stoją na poziomie akademickim. Ponadto, uczący się mają możliwość zaznajamiania się z najnowszymi trendami w nauczaniu języków obcych. Nauczyciele uczestnicząc w konferencjach naukowych, przekazują uczącym się wiedzę dotyczącą wykorzystania najnowszych technologii, takich jak komputerowe korpusy językowe, w przyswajaniu języka obcego. Nauczyciele stawiają na kreatywność uczących się, ale również konsekwentnie wymagają opanowywania materiału. Wszystko to sprawia, iż zajęcia z języka angielskiego w naszej szkole stoją na najwyższym poziomie, niczym nie ustępując najlepszym, elitarnym szkołom w kraju. Powyższe przekłada się na fakt, iż nasi uczniowie bardzo często zdają międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego, takie jak KET, PET, FCE, CAE.


Powrót do liceum