Uwaga Kandydaci do Społeczniaka

  • Od piątku 21.06. br. do wtorku 25.06.br. w sekretariacie szkoły w godz. 9:00 – 13:00 należy złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalisty,
  • Listy klas zostaną ogłoszone w piątek 28.06.br. o godz. 10:00,
  • Listy klas po korekcie, uwzględniające listy rezerwowe, zostaną ogłoszone w piątek 20.07.br. o godz. 10:00,
  • Lista podręczników do klasy I 4 - letniego liceum zostanie przedstawiona 15.07.br.
W razie pytań prosimy o kontakt osobisty w szkole lub pod nr telefonów: +48 886 604 859, +48 728 845 049.
Dyrektor szkoły.


Rekrutacja do Społeczniaka przebiega w dwóch etapach:

  • złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły,
  • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły lub z sekretariatem.


Wydrukuj sobie ulotkę

Przykładowe liczby godzin dla przedmiotów w 4-letnim LO: