Aktualny plan lekcji dla Liceum


Plan obowiązuje: od 01.05.2019

Poniedziałek
  1 2 3
1. fiz. / hist. j. ang.  
2. fiz. / hist. j. ang.  
3. hist. / fiz. j. pol.  
4. hist./ fiz. j. pol.  
5. wos j. pol. R / fiz. R  
6. wos j. pol. R / fiz. R  
7. j, ang. / j. ang. j. pol. R / inf. R  
8.   inf. R  

 

Wtorek
  1 2 3
1. fiz. R matem.  
2. j. ang. R matem.  
3. j. ang. R geogr. R / biol. R  
4. rel. geogr. R / biol. R / wdż  
5. rel. j. pol.  
6. wok wf  
7. matem. wf  
8. wf x2    

 

Środa
  1 2 3
1. j. niem. j. ang. R  
2. j. niem. j. ang. R  
3. j. ang.  matem.  
4. geogr. / j. pol. rel.  
5. geogr. / j. pol, rel.  
6. gw chem. R / j. niem. R / matem. R  
7. geogr. R / inf. OLIMP. chem. R / j. niem. R / matem. R  
8. - / inf. OLIMP.    

 

Czwartek
  1 2 3
1. biol. R / inf. R / j. pol. R j. niem.  
2. biol. R / inf. R / j. pol. R j. niem.  
3. geogr. R / fiz. R hist. R / giol. R / matem. R  
4. j. pol. / geogr. hist. R / giol. R / inf. R  
5. j. pol. / geogr. hist. i społ. / przyr.  
6. matem. hist. i społ. / przyr.  
7. matem. R j. pol.  
8. matem. R FC x2  

 

Piątek
  1 2 3
1. j. pol. / j. niem. chem. R  
2. j. pol. / j. niem. chem. R / hist. R  
3. matem. ceogr. R / fiz. R / hist. R  
4. matem. geogr. R / fiz. R  
5. j. pol. / chem. R gw  
6. j . pol. / chem. R j. ang.  
7. fiz. R    
8. j. niem. ATM