Aktualny plan lekcji dla Szkoły podstawowej


Plan obowiązuje: 0d 21.01.2019 r.

Poniedziałek
  7 8 3
1. gw - biol. / geogr.
2. szuka - / j. niem. ATM biol. / geogr.
3. sztuka j. pol. geogr. / biol.
4. matem. j. pol. geogr. / biol.
5. matem. biol. j. ang.
6. geogr. j. ang. matem. ATM / j.ang. R
7. wf wf matem. ATM
8. wf wf inf. R / j. niem. R

 

Wtorek
  7 8 3
1. inf. hist. j. niem.
2. fiz. rel. j. niem.
3. j. pol. matem. fiz. / hist.
4. j. pol. matem. fiz. / hist.
5. j. ang. j. niem. hist. / fiz.
6. j. ang. j. niem. hist. / fiz.
7.     j. pol.
8.   matem. R  

 

Środa
  7 8 3
1. - matem. j. pol.
2. rel. matem. j. pol.
3. rel. inf. gw
4. hist. fiz. j. ang.
5. j. niem. chem. j. ang.
6. j. pol. j. ang. wos / rel.
7. j. pol. j. ang. rel. / wos.
8.   j. niem. R wf x2

 

Czwartek
  7 8 3
1. j. ang. geogr. chem. / tech.
2. geogr. rel. chem. / tech.
3. j. pol. chem. j. niem.
4. j. niem. gw. matem.
5. chem. j. pol. matem.
6. chem. hist. j. pol.
7. matem. wos biol. R
8.   wos j. niem. R
9.   biol. R  

 

Piątek
  7 8 3
1. inf. R j. pol. edb
2. fiz. j. pol. edb
3. biol. edb tech. / chem.
4. biol. j. ang. R tech. / chem.
5. hist. fiz. matem. LD
6. matem. inf. R matem. LD
7.   j. niem. ATM matem. R
8.