Aktualny plan lekcji dla Szkoły podstawowej


Plan obowiązuje: od 01.05.2019

Poniedziałek
  7 8 3G
1. gw geogr.  
2. matem. geogr. j. pol.
3. matem. j. pol. goegr. / biol.
4. plast. j. pol. biol. / geogr.
5. plast. biol. j. ang.
6. biol. j. ang. matem. ATM / j. ang. R
7. wf wf  
8. wf wf  

 

Wtorek
  7 8 3
1. wdż hist. j. niem.
2. fiz. wdż j. niem.
3. j. pol. matem. fiz. / hist.
4. j. pol. matem. fiz. / hist.
5. j. ang. j. niem. hist. / fiz.
6. j. ang. j. niem. hist. / fiz.
7. wdż infor. R j. pol.
8.     j. pol. / wdż
9.     Doradz. zaw. gr. 1 / 2

 

Środa
  7 8 3
1.   j. pol.  
2. rel. matem.  
3. rel. j. pol. gw
4. hist. matem. j. ang.
5. j. niem. chem. j. ang.
6. j. pol. j. ang. rel. / wos
7. j. pol. j. ang wos / rel.
8. geogr. j. niem. / matem. R wf
9. Doradz. zaw.   wf

 

Czwartek
  7 8 3
1. j. nag. biol. chem. / tech.
2. biol. rel. chem. / tech.
3. chem. rel. j. niem.
4. j. niem. chem. matem.
5. chem. inf. matem.
6. fiz. hist. j. pol.
7. matem. wos j. pol.
8.   wos biol. R
9,   biol. R  

 

Piątek
  7 8 3
1. inf. R j. pol. edb
2. inf. j. pol. edb
3. j. pol. edb tech. / chem.
4. hist. j. ang. tech. / chem.
5. geogr. fiz. matem.
6. matem. fiz. matem.
7.   j. niem. R ATM matem. R
8.     info. R