Aktualny plan lekcji dla Szkoły podstawowej


Plan obowiązuje: od 24. września 2018 r.

Poniedziałek
  7 8 3
1. mat.  

biol. / geogr.

2. mat j. pol. biol. / geogr.
3. sztuka hist. geogr. / biol.
4. sztuka hist. geogr. / biol.
5. hist. biol/ j. ang.
6. hist. j. ang. j. ang. R
7. wf wf  
8. wf wf  

 

Wtorek
  7 8 3
1. j. ang. inf. R j. niem.
2. fiz. religia j. niem.
3. j. pol. matem. fiz. / hist.
4. j. pol. matem. fiz. / hist.
5. geogr. j. niem. hist. / fiz.
6. geogr. j. niem. hist. / fiz.
7.     j. pol.
8.   matem. R wf / dz x2

 

Środa
  7 8 3
1.   matem. j. pol.
2. religia matem. j. pol.
3. religia fiz. gw
4. j. niem. fiz. j. ang.
5. j. niem. edb j. ang.
6. j. pol. j. ang. wos / religia
7. j. pol. j. ang. religia / wos
8.   chem. R / j. niem. R wf /ch. x2

 

Czwartek
  7 8 3
1. j. ang. gw chem. / tech.
2. j. ang. religia chem. / tech.
3. j. pol. chem. j. niem.
4. fiz. geogr. matem.
5. gw j. pol. matem.
6. chem. wos j. pol.
7. chem. wos biol. R
8.   biol. R chem. R

 

Piątek
  7 8 3
1. matem. inf.  
2. matem. j. pol. inf. R
3. biol. j. pol. chem.
4. biol. j. ang. R chem.
5. inf.   matem.
6. inf. R   matem.
7.     matem. R
8.