Plan zajęć pozalekcyjnych i konsultacji


Plan obowiązuje: od 17.02.2019

L.p. Prowadzący Zajęcia Terminarz
1. Gleb J. konsultacje wtorek 13.10
2. Dąbrowski L. konsultacje środa 14.05
3. Dąbrowski L. przygotowanie do konkursów poziom SP, Gim, LO wg potrzeb
4. Balicki Ł. piłka siatkowa poniedziałek 15.00-16.20
5. Balicki Ł. Gimnastyka poniedziałek 16.20-17.30
6. Balicki Ł. tenis ziemny wtorek 15.40-17.00
7. Balicki Ł. zajęcia na siłowni środa 15.50-17.10
8. Balicki Ł. pływanie czwartek 15.00-16.20
9. Balicki Ł. badminton/tenis stołowy czwartek 16.20 - 17.40
10. Bouarioua T. k. j. francuskiego KL. IA wtorek 9.55 - 10.35
11. Bouarioua T. k. j. francuskiego KL. 7 wtorek 13.00 - 14.10
12. Bouarioua T. k. j. francuskiego KL. 3g wtorek 14.10 - 14.50
13. Bouarioua T. k. j. francuskiego KL. IIILO środa 14.10 - 14.50
14. Bouarioua T. k. j. francuskiego KL. 8 czwartek 14.10 - 14.50
15. Chabior S. konsultacje wtorek 9.55
16. Chabior S. k. biblijne wtorek 9.55
17. Kadowski K. konsultacje czwartek 13.20
18. Kadowski K. robotyka czwartek - 14.45-16.30
19. Kadowski K.

k. informatyczne

(AngularCLI)

wtorek 15.00-16.15
20. Kadowski K.

przygot. do olimpiad

czwartek 08.15-9.45
21. Kamińska E. konsultacje poniedziałek 13.20
22. Kamińska E. k. j. angielskiego środa 9.55 - 10.35
23. Kamiński A. konsultacje wg potrzeb
24. Kamiński A. przygot. do matury czwartek 14.45
25. Kurowska A. konsultacje środa 14.10
26. Kurowska A. k. geogr. czwartek 13.10
27. Łakomska M. konsultacje wtorek 13.20
28. Łakomska M. FCE czwartek 13.20 i 14.00
29. Łakomski T. konsultacje piątek 14.00
30. Manenok O. konsultacje poniedziałek 15.00
31. Mrozik Lewandowska A. konsultacje czwartek 7.35-8.10
32. Mrozik Lewandowska A. zajęcia dodatkowe piątek 15.00
33. Michałek B. przygotowania do konkursu piątek 13.30
34. Podgórska M. konsultacje wg potrzeb
35. Podgórska M. przygot. do egz. kl. 8 8.30-9.30
36. Podgórska M. przygot. do egz. kl. 3g wg. ustaleń
37. Polak G. konsultacje środa 13.30
38. Stankowska Spieszna A. konsultacje biologia czwartek 14.40
39. Stankowska Staszczyk M.. konsultacje czwartek 14.40
40. Szymańska D. konsultacje wtorek 14.00
41. Szymańska D. k. teatralne piątek 13.20
42. Tarachowicz L. konsultacje

 

czwartek 14.50

piątek 14.50

43. Tarachowicz L. k. chemiczne poniedziałek 14.50
44. Tomasz Majoch A. konsultacje czwartek 14.00
45. Tomasz Majoch A. przygotowanie do konk. j. niem. wg potrzeb