Aktualny plan lekcji dla Liceum

PLANY: SP i Gim. | Liceum | Nauczycieli | Zajęć pozalekcyjnych |

Plan obowiązuje: od 21. 01.2019 r.

Poniedziałek
  1 2 3
1. fiz. / hist. j. ang. j. pol.
2. fiz. / hist. j. ang. j. pol.
3. hist. / fiz. j. pol. j. ang.
4. hist. / fiz. j. pol. j. ang.
5. wos j. pol. R / fiz. R wf
6. wos j. pol. R / fiz. R wf
7. j. ang. j. pol. R / inf. R  
8. j. ang.    
9. j. niem. mn 2x AML    

 

Wtorek
  1 2 3
1. - matem. biol. R / j. pol. R / wos R
2. j. ang. R matem. biol. R / j. pol. R / wos R
3. j. ang. R biol. R / geogr. R j. niem.
4. rel. biol. R / geogr. R j. niem.
5. rel. j. pol. matem.
6. wok wf x2 matem.
7. matem.   j. niem. R / inf. R
8. wf x2   j. niem. R / inf. R

 

Środa
  1 2 3
1. j. niem. j. ang. R geogr. R / fiz. R
2. j. niem. j. ang. R geogr. R / fiz. R / chem. R
3. j. ang. matem. j. pol. R / wos R / chem. R
4. geogr. / j. pol. rel. matem.
5. geogr. / j. pol. rel. gw
6. fiz. R / geogr. R chem. R / j. niem. R / matem. R j. ang. R
7. fiz. R / geogr. R chem. R / j. niem. R / matem. R j. ang. R
8. chem. R / inf. R   j. ang.
9. chem. R / inf. R    

 

Czwartek
  1 2 3
1. j. pol. R / biol. R / inf. R j. niem. hist. R. / matem. R
2. j. pol. R / biol. R / inf. R j. niem. hist. R. / matem. R
3. gw hist. R / biol. R / matem. R rel. / inf. R
4. j. pol. / geogr. hist. R / biol. R rel.
5. j. pol. / geogr. hist. i spol. / przyr. biol. R / fiz. R
6. matem. hist. i spol. / przyr. biol. R / fiz. R
7. matem. R j. pol. hist. i społ. / przyr.
8. matem. R FC hist. i społ. / przyr.
9. j. niem. R 2x AML FC matem. R

 

Piątek
  1 2 3
1. j. pol. / j. niem. R ATM chem. R hist. R / matem. R
2. j. pol. / j. niem. R ATM chem. R hist. R / matem. R
3. matem. fiz. R / geogr. R / hist. R j. pol.
4. matem. fiz. R / geogr. R / hist. R j. pol.
5. - / j. pol. gw geogr. R / chem. R
6. - / j. pol. j. ang. geogr. R / chem. R
7. j. niem. mn. ATM inf. R  
8.   inf. R