Image
Działania w projekcie:

  • reklama i promocja Projektu,
  • rekrutacja uczestników,
  • 4 prelekcje dotyczące środowiska naturalnego rzeki Brdy i jego walorów, przeprowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Człuchów,
  • przeprowadzenie i analiza ankiet "Co wiem o Brdzie", skierowanych do uczestników Projektu i mieszkańców Człuchowa,
  • warsztaty fotograficzne dla uczestników Projektu,
  • warsztaty redakcyjne dla uczniów odpowiedzialnych za informacje w mediach,
  • 2 spływy Brdą na odcinku Stara Brda - Żołna z pogadankami tematycznymi przy ognisku,
  • 2 sesje fotograficzne poświęcone faunie i florze rzeki Brdy,
  • przygotowanie i obróbka zdjęć wykonanych przez uczestników Projektu podczas sesji fotograficznych,
  • przygotowanie wystawy fotograficznej dla mieszkańców Człuchowa i powiatu pt."Rzeka Brda - nasz przyrodniczy skarb". Wystawa będzie prezentowana w Miejskim Domu Kultury i Urzędzie Miasta Człuchów, przygotowanie i publikacja 2 artykułów dotyczących tematyki Projektu w lokalnej prasie.