Image
Efekty działań
 • W środę 27.11.br. w Zespole Szkół Społecznych STO im Jana Nowaka Jeziorańskiego w Człuchowie odbyły się warsztaty przyrodnicze połączone z wykładami na temat rzeki Brdy. W zajęciach przygotowanych przez młodzież z kl.2A liceum wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły i nauczyciele. Wykłady, ilustrowane zdjęciami, na temat fauny i flory rzeki przedstawiły p. Barbara Michałek i p. Aleksandra Kurowska. Działania te zamknęły realizowany w szkole od 03.09.2013 r. do 30.11.2013 r. Projekt Rzeka Brda – nasz przyrodniczy skarb. Projekt realizowany był dzięki dofinansowaniu ze środków Programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Debrznie. Koordynator Projektu – Mirosława Podgórska Zdjęcia: Galeria foto

 • Realizację projektu "Brda- nasz przyrodniczy skarb" poszerzyliśmy o ankietę " Co wiesz o Brdzie?". Uczniowie klasy 3 gimnazjum ułożyli pytania do ankiety oraz przeprowadzili ją wśród człuchowskiej młodzieży. Wyniki badań ankietowych opublikujemy wkrótce! Ankieta w PDF

 • 07.11.2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Człuchowie otwarta została wystawa fotograficzna zatytułowana Brda – nasz przyrodniczy skarb. Autorami zdjęć są uczniowie Liceum Społecznego: Julia Chmielewska, Zuzanna Krawiecka i Maciej Bryza. Gośćmi honorowymi wystawy byli, m.in.: p. Aleksander Gappa – starosta powiatu człuchowskiego i p. Ryszard Szybajło – burmistrz Człuchowa. Ekspozycję oglądać będzie można od 14.11.br. również w Urzędzie Miejskim w Człuchowie. Zapraszamy!

 • W ramach warsztatów redakcyjnych prowadzonych w programie "Brda- nasz przyrodniczy skarb" uczniowie pod kierunkiem p. Dagmary Szymańskiej pracowali nad artykułami poświęconymi przyrodniczym i turystycznym walorom rzeki Brdy.
  Oto artykuły: Brda Co na Brdzie pływa? Tam gdzie słowik wyśpiewa Ci przeznaczenie

 • Warsztaty w ramach projektu "Rzeka Brda- nasz przyrodniczy skarb"
  Grupa gimnazjalistów z naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez p. Dagmarę Szymańską. Pierwszą turę zajęć uczniowie zakończyli pracą zespołową nad stworzeniem ankiety p.n. "Co wiesz o Brdzie?". Ankieta zostanie wkrótce przeprowadzona wśród dorosłych i młodzieży, a jej wyniki i analiza zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

 • 04. września br. grupa 40. uczniów naszej szkoły wraz z 4. opiekunami brała udział w spływie Brdą na odcinku Stara Brda – Żołna. Młodzież spędziła czas w bliskim kontakcie z rzeką, obserwowała Brdę i jej otoczenie. W Żołnie, już po zakończeniu przygody na rzece, uczniowie wysłuchali prelekcji na temat lasów otaczających rzekę Brdę, o zwierzętach i roślinności, które można spotkać na naszym terenie.
  Zdjęcia: Galeria foto
  Artykuł w gazecie:

 • W wyniku przeprowadzonej we wrześniu rekrutacji wśród uczniów społecznego gimnazjum i społecznego liceum do udziału w Projekcie Brda – nasz przyrodniczy skarb, zakwalifikowani zostali uczniowie klas: 1ag, 1ALO, 2ALO oraz 3ALO. Chęć czynnego udziału w Projekcie wyraziło 40 osób. W warsztatach redakcyjnych udział weźmie 10. uczniów a w warsztatach fotograficznych 5.W 4. prelekcjach na temat Brdy i jej otoczenia uczestniczyć będą wszyscy uczniowie.