Zajęcia teatralne


Uczniowie zainteresowani sztuką teatralną, filmową czy recytacją mogą brać udział w wielu artystycznych przedsięwzięciach realizowanych w naszej szkole, takich jak: przedstawienia teatralne, szkolny kabaret, tworzenie musicali, Gala Talentów, konkursy recytatorskie, publiczne prezentacje.

Zajęcia teatralno-artystyczne pozwalają uczniom:

 • zdobyć teoretyczne wiadomości z zakresu teorii teatru i filmu,
 • rozwijać zainteresowania,
 • nabyć praktyczne umiejętności- napisać scenariusz, stworzyć dzieło filmowe, teatralne, musical...,
 • nabyć umiejętności publicznej autoprezentacji, tworzenia wystąpień, prezentacji multimedialnych...,
 • wypracować umiejętność wykorzystania komunikacji niewerbalnej,
 • wyćwiczyć właściwą emisję głosu,
 • doskonalić umiejętności interpretacyjne,
 • przygotować się do konkursów: recytatorskich, Przeglądu Małych Form Teatralnych itp.

Uczniowie biorą udział w:

 • warsztatach teatralnych,
 • warsztatach "Emisja głosu",
 • warsztatach pisania scenariusza,
 • warsztatach aktorskich i filmowych,
 • zajęciach z komunikacji interpersonalnej,
 • warsztatach "Wystąpienie publiczne",
 • spotkaniach z ludźmi teatru i filmu,
 • wyjazdach do kina, teatru, teatru muzycznego, opery.

Wyposażenie:

 • Uczniowie mogą korzystać z sali wyposażonej w projektor, laptop, kamerę i telewizor.
 • Na potrzeby warsztatowe wynajmujemy salę widowiskową w MDK-u.


Powrót do gimnazjum