Czesne

INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI CZESNEGO 2020/2021

Społeczna Szkoła Podstawowa – 5 160,00 zł

  • 430,00 zł w systemie płatności przez 12 - miesięcy
  • 516,00 zł w systemie płatności przez 10 - miesięcy

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – 6 720,00 zł

  • 560,00 zł w systemie płatności przez 12 - miesięcy
  • 672,00 zł w systemie płatności przez 10 – miesięcy

Zniżki dla drugiego i kolejnego dziecka w szkole:

  • drugie dziecko 20%
  • trzecie dziecko 50%

Wpisowe do szkoły:

  • 200 zł dla szkoły podstawowej
  • 400 zł dla liceum

płatne na konto szkoły jednorazowo do 30 czerwca lub w 2 ratach: do 30 czerwca i do 31 lipca, z dopiskiem: wpisowe, imię i nazwisko ucznia.
W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe nie podlega zwrotowi.

Czesne płatne do 5-go dnia każdego miesiąca na:
Zespół Szkół Społecznych STO
im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
77-300 Człuchów
ul. Sobieskiego 7A

nr konta bankowego:
Bank Pekao S.A O. I Człuchów
11 1240 3796 1111 0000 3074 4006


Dodatkowe informacje: tel. księgowość: +48 539 909 152