Hymn szkoły

Hymn szkoły

Hymn szkoły


W roku 2005 wraz z nadaniem szkole imienia Jana Nowaka - Jeziorańskiego oraz ustanowieniem sztandaru i godła Zespół Szkół Społecznych otrzymał oficjalny hymn szkoły.
W nawiązaniu do misji placówki oraz wartości, którym Społeczniak hołduje, takich jak patriotyzm, poszanowanie tradycji i kształtowanie postaw obywatelskich, pieśń szkoły oparta została o tekst poetycki Jana Pawła II, muzykę zaś skomponowała nauczycielka muzyki - pani Janina Młodożeniec.
Od tej pory pieśń "Ojczyzna" towarzyszy wszystkim uroczystym chwilom przeżywanym przez naszą szkolną społeczność.

"Ojczyzna"

"Ojczyzna"- kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam.
Mówi mi o tym serce, jak granica, która ze mnie przebiega ku innym.
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas,
Z niej się wyłaniam, gdy myślę: "Ojczyzna", by zamknąć ją w sobie jak skarb.
"Ojczyzna"- kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełniam."Ojczyzna" słowa: Jan Paweł II, muzyka: Janina Młodożeniec

Artykuł w aktualnościach.