Nauczyciele

język polski
Mirosława Podgórska(Dyrektor) Materiałydyrektor@losto.net
Dagmara Szymańska Materiałyd.szymanska@losto.net
Alicja Gawlik Materiałya.gawlik@losto.net

język angielski
Małgorzata Łakomska Materiałym.lakomska@losto.net
Olga Manenok Materiałyo.manenok@losto.net
Tomasz Łakomskit.lakomski@losto.net
Magdalena ZabrockaMateriałym.zabrocka@losto.net

język niemiecki
Aneta Tomasz-Majoch Materiałya.tomasz-majoch@losto.net
Aldona Mrozik-Lewandowska Materiałya.mrozik@losto.net
Justyna Lewińska j.lewinska@losto.net
Gabriela Polak g.polak@losto.net

język francuski
Teresa Bouarioua Materiałyt.bouarioua@losto.net

język rosyjski
Teresa Bouarioua Materiałyt.bouarioua@losto.net

język hiszpański
Hanna Rac-Ciborowska Materiałyh.rac-ciborowska@losto.net

historia
Małgorzata Staszczyk Materiałym.staszczyk@losto.net
Arkadiusz Kamiński a.kaminski@losto.net

WOS
Małgorzata Staszczyk Materiałym.staszczyk@losto.net

matematyka
Lech Dąbrowski Materiałyl.dabrowski@losto.net
Aneta Tomasz-Majoch Materiałya.tomasz-majoch@losto.net
Beata Jońca b.jonca@losto.net

geografia
Aleksandra Kurowska Materiałya.kurowska@losto.net

chemia
Ludwik Tarachowicz Materiałyl.tarachowicz@losto.net

biologia
Anna Spieszna Materiałya.spieszna@losto.net
Barbara Michałek Materiałyb.michalek@losto.net

sztuka
Bogumiła Sosnowska Materiałyb.sosnowska@losto.net

fizyka
Krzysztof Kadowski Materiałykkadowski@losto.net

informatyka, robotyka, ECDL
Krzysztof Kadowski MateriałyWWW

robotyka
Krzysztof Kadowski MateriałyWWW

wychowanie fizyczne, tenis, żagle, narty
Łukasz Balicki l.balicki@losto.net

religia
ks. Sławomir Chabior Materiałys.chabior@losto.net@losto.net

edukacja dla bezpieczeństwa
Aleksandra Nita Materiałya.nita@losto.net@losto.net

podstawy przedsiębiorczości
Aleksandra Kurowska Materiałya.kurowska@losto.net

podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe
Joanna Włódzik j.wlodzik@losto.net

dzień przedsiębiorczości
Aleksandra Kurowska Materiałya.kurowska@losto.net
pedagog
Karina Luśtoń k.luston@losto.net


Nauczyciele uczący w przeszłości