Rekrutacja

W wyniku przeprowadzonej w czerwcu i we wrześniu rekrutacji wśród uczniów społecznego gimnazjum i społecznego liceum do udziału w Projekcie pt. Tu są moje korzenie, zakwalifikowani zostali uczniowie wszystkich klas gimnazjum i liceum. Wezmą oni udział w działaniach, dzięki którym będą mogli przybliżyć sobie historię Człuchowa, poznać lepiej jego dzieje na przestrzeni minionych wieków. Uczennice i uczniowie pogłębią swoją wiedzę o korzeniach swojej małej ojczyzny.

O projekcie Tu są moje korzenie

Projekt Tu są moje korzenie realizowany jest przez Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 131 w Człuchowie w Zespole Szkół Społecznych STO im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Człuchowie w terminie od 01.06.2015 r. do 30.11.2015 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Debrznie.

Kwota dofinansowania: 1980,00 zł

Celem głównym Projektu jest zwiększenie wiedzy i znajomości zagadnień związanych z Człuchowem – jego przeszłością i teraźniejszością. Projekt realizowany będzie wśród młodzieży w wieku 13 – 19 lat, uczącej się w szkole społecznej w Człuchowie oraz wśród mieszkańców Człuchowa, którzy zechcą wziąć udział w zaproponowanych działaniach.


Działania w Projekcie: warsztaty i wykłady historyczne dotyczące Człuchowa i powiatu, zajęcia edukacyjne w człuchowskim zamku, współorganizacja Lawendowego Jarmarku św. Jakuba, wykłady językowe na temat nazwisk człuchowian i nazw własnych występujących w powiecie człuchowskim, przygotowanie i prezentacja zdjęć wykonanych przez uczniów podczas wystawy fotograficznej, pt.: „Człuchów – moje miasto”, przygotowanie mini koncertu dla człuchowian pt.: „Współczesny Człuchów – otwarty na świat”.

Harmonogram

  • Czerwiec/ wrzesień 2015 r. – rekrutacja uczestników do projektu; promocja działań projektowych
  • Czerwiec/ wrzesień 2015 r. – fauna i flora człuchowskich jezior – uczniowskie rejsy tratwą połączone z wykładami
  • Czerwiec/ październik 2015 r. – zajęcia edukacyjne dla młodzieży w człuchowskim zamku
  • Lipiec 2015 r. – organizacja konkursu „na słodki lawendowy produkt” podczas Lawendowego Jarmarku św. Jakuba
  • Wrzesień/ październik 2015 r. – wykłady językowe dotyczące nazwisk człuchowian i nazw w powiecie człuchowskim
  • Czerwiec/ październik 2015 r. – nasza wielokulturowość - wykłady z historii Człuchowa i powiatu
  • Czerwiec/ listopad 2015 r. – warsztaty muzyczno-taneczne
  • Listopad 2015 r. - koncert dla mieszkańców Człuchowa i powiaty pt.: „Współczesny Człuchów otwarty na świat”
  • Listopad 2015 r. – wystawa fotograficzna w Miejskim Domu Kultury pt.: „Człuchów moje miasto”