Rekrutacja

W wyniku przeprowadzonej w czerwcu i we wrześniu rekrutacji wśród uczniów społecznego gimnazjum i społecznego liceum do udziału w Projekcie pt. Tu są moje korzenie, zakwalifikowani zostali uczniowie wszystkich klas gimnazjum i liceum. Wezmą oni udział w działaniach, dzięki którym będą mogli przybliżyć sobie historię Człuchowa, poznać lepiej jego dzieje na przestrzeni minionych wieków. Uczennice i uczniowie pogłębią swoją wiedzę o korzeniach swojej małej ojczyzny.

O projekcie Tu są moje korzenie

Projekt Tu są moje korzenie II – Człuchów w średniowiecznej odsłonie realizowany jest przez Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 131 w Człuchowie w Zespole Szkół Społecznych STO im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Człuchowie w terminie od 01.09.2016 r. do 30.11.2016 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Debrznie.

Kwota dofinansowania: 1945,44 zł

Działania w Projekcie: warsztaty i wykłady historyczne dotyczące Człuchowa, powiatu i regionu, zajęcia edukacyjne w człuchowskim zamku, warsztaty kulinarne średniowiecznego jadła, pokazy sztuki wojennej- turnieju rycerskiego, wyjazd do zamku w Bytowie.

Pogłębiona zostanie wiedza uczestników projektu na temat uwarunkowań polityczno-społecznych, kulturowych, życia codziennego i wielokulturowości mieszkańców Człuchowa w wiekach średnich.
Młodzież i dorośli zostaną wyposażeni również w wiedzę z zakresu architektury obronnej w średniowieczu, etosu rycerskiego oraz dziedzictwa zakonów rycerskich.