geografia - A. Kurowska

  Zadania CKE - Kartografia [pdf]
  Zadania CKE - Ziemia we Wszechświecie [pdf]
  Zadania CKE - Atmosfera i klimat [pdf]
  1. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Geografia jako nauka [pdf]
  2. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Planeta Ziemia [pdf]
  3. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Atmosfera [pdf]
  4. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Hydrosfera [pdf]
  5. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Litosfera 1 [pdf]
  6. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Litosfera 2 [pdf]
  7. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Pedosfera i biosfera [pdf]
  8. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Demografia i ludność [pdf]
  9. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Współczesny świat [pdf]
  10. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Rolnictwo [pdf]
  11. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Przemysł [pdf]
  12. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Usługi [pdf]
  13. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Polityczny podział świata [pdf]
  14. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Człowiek a środowisko [pdf]
  15. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Polska położenie [pdf]
  16. Zadania z biblioteki pomysłów Nowa Era - Polska w Europie [pdf]
  Mapa - Kampinowski Park Narodowy [jpg]
  Mapa - Okolice Wisły [jpg]
  Mapa - Żywiecki Park Narodowy [jpg]
  Wykaz państw świata dla II LO [pdf]
  Pojęcia związane z atmosferą. [pdf]
  Pojęcia związane z hydrosferą. [pdf]
  Pojęcia związane z litosferą. [pdf]

Linki do stron: