Deutsch PLUS

Dodano: 2020-02-13 18:24:37

Projekt wspierający szkoły w działaniach na rzecz języka niemieckiego.

  

PROJEKT WSPIERAJĄCY SZKOŁY W DZIAŁANIACH NA RZECZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Termin realizacji: 2019/2020 i dłużej

Grupy docelowe:

 • uczniowie szkół podstawowych, liceów i szkół zawodowych, również wybrane szkoły prywatne,
 • 50% uczniów w wieku 10-14 lat (2000 – 3000 uczniów),
 • 50% uczniów w wieku 15-19 lat (1000 – 1500 uczniów),
 • nauczyciele języka niemieckiego (ok. 250 – 300 nauczycieli ze wszystkich typów szkół),
 • dyrektorzy szkół (min. 200 dyrektorów ze wszystkich typów szkół),
 • rodzice,
 • lokalne media.

Koordynator: Aneta Tomasz - Majoch

Cel projektu:

 • Zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego.
 • Stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku.
 • Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce.
 • Wyraźne zaangażowanie nauczycieli w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach.
 • Aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.

Działania:

 • zwiększona liczba godzin języka niemieckiego w tygodniu, w tym również pozalekcyjne zajęcia językowe (więcej niż obowiązkowe dwie godziny, wynikające z podstawy programowej),
 • widoczne zaangażowanie w naukę języka niemieckiego: udział w projektach (min. 1 w roku szkolnym), konkursach (min. 1 w roku szkolnym), udział nauczycieli w szkoleniach (min. 2 w roku szkolnym),
 • umieszczenie logo projektu i logo Goethe-Institut na stronie internetowej szkoły wraz z informacją o udziale w projekcie,
 • przygotowanie uczniów do egzaminów Goethe-Institut,
 • udział w ewaluacji projektu,
 • złożenie sprawozdania na koniec roku szkolnego z działalności na rzecz języka niemieckiego,
 • podpisanie porozumienia o współpracy z Goethe-Institut.

Strona projektu: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dep.html

Powrót do strony głównej | Powrót do newsów