Ponadnarodowa Mobilność uczniów

Dodano: 2020-02-13 18:27:02

Kolejny projekt międzynarodowy w Społeczniaku

Tytuł projektu: Zdrowo i odpowiedzialnie

Termin realizacji: 11.05.2020 – 10.11.2020

Uczestnicy:

  • Zespół Szkół Społecznych STO
  • Lycée Blaise Pascal de Forbach

Koordynator: Aneta Tomasz - Majoch

Cele projektu:

  • nawiązanie partnerstwa w języku obcym włączającego uczniów w postawy przedsiębiorcze rozwijające umiejętności uczenia się i przygotowujące do samodzielnego życia i pracy;
  • przygotowanie młodych ludzi do zmieniającego się świata i związanych z tym szans i zagrożeń;
  • promowanie uczenia się przez całe życie, rozwijanie twórczego zaangażowania, poczucia przynależności do grupy i współodpowiedzialności  za pracę i jej efekty.

Dofinansowanie: 97529zł.

Strona projektu: https://power.frse.org.pl/

Powrót do strony głównej | Powrót do newsów