Rzeka Brda - nasz przyrodniczy skarb!

Celem głównym Projektu jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat potencjału przyrodniczego, turystyczno - rekreacyjnego i gospodarczego tkwiącego w naturalnym środowisku rzeki Brdy.

Image