Wyniki badańWYNIKI BADAŃ NIEKTÓRYCH PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH JEZIORA BUSZEWO:

Lp.Data pomiarów pH wody Temp. [°C] Azotany [mg/L] Twardość [°n] Ilość tlenu [mg/L]
112.06.2014 5,0 24 Brak pomiaru 5< 10,58
210.05.2014 5,0 19 10< 5< 10,95
327.04.2014 5,0 1310< 5< 11.14


SPOSTRZEŻENIA:
 • Zwartość tlenu zazwyczaj rośnie gdy temperatury wody maleje.
 • Nie zaobserwowano zmian pH wody.
 • Twardość ogólna wody jest niska i praktycznie ma stałą wartość.
 • Zawartość azotanów jest bardzo niska lub praktycznie w naszych warunkach niemierzalna. Zaniechano pomiarów.
 • Woda jest bardzo miękka.WYNIKI BADAŃ NIEKTÓRYCH PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH JEZIORA WIELKIE SZUWARY:

Lp. Data pomiarów pH wody Temp.[ °C] Azotany [mg/L] Twardość [°n] Ilość tlenu [mg/L]
1 12.06.2014 6,0 23 Brak pomiaru 5< 1,30*
2 10.05.2014 6,0 17 10< 5< 2,54
3 27.04.2014 6,0 12 10< 5< 2,82


SPOSTRZEŻENIA:

 • Zwartość tlenu zazwyczaj rośnie gdy temperatury wody maleje.
 • Nie zaobserwowano zmian pH wody.
 • Twardość ogólna wody jest niska i praktycznie ma stałą wartość.
 • Zawartość azotanów jest bardzo niska lub praktycznie w naszych warunkach niemierzalna. Zaniechano pomiarów.
 • Woda jest bardzo miękka, o silnej woni siarkowodoru.
 • *) Podczas tego samego dnia pomiarowego tuż przy powierzchni wody, ale w bujnej warstwie glonów zawartość tlenu wynosiła 8,52 mg/L.

22.06.2014 Sprawozdanie z badań w projekcie "Z wędką nad Jezioro Buszewo" więcej...

24.06.2014 Sprawozdanie z badań w projekcie "Jeziora Wilkie Szuwary". więcej...