Cel Projektu

Celem głównym Projektu jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat, jak bezpiecznie i zdrowo żyć, i jak funkcjonować we współczesnym świecie. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13 – 19 lat i ma pomóc beneficjentom w trudnym procesie dojrzewania.
Zdobyte wiedza i kompetencje będą stanowiły kapitał, który pomoże młodzieży w świadomym i bezpiecznym funkcjonowaniu w życiu społecznym, zawodowym i w dalszej edukacji.

Działania w Projekcie

Nasz projekt polega na przeprowadzeniu szeregu warsztatów i zajęć, dzięki którym młodzież będzie miała możliwość przeanalizowania zagrożeń, problemów związanych z okresem dojrzewania, sięgania po używki, niebezpieczeństwem przemocy w sieci, izolacji społecznej, postaw wobec innych, własnego wizerunku, odpowiedzialności prawnej. Działania, które podejmiemy: warsztaty z psychologiem, warsztaty z dietetyczką i specjalistką od dress codeu, wykłady z prawa, spotkania z policjantem, zajęcia w Eko Szkole Życia w Wandzinie, zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, koncert profilaktyczny.

Kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania Projektu: 2760,00 zł.

Sponsorzy projektu

Program Działaj Lokalnie VIII

Program realizowany od 04.09.2014 r. do 31.01.2015 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Debrznie.

Kontaktuj się z nami

Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 131

Adres: Jana III Sobieskiego 7A, 77-300 Człuchów
Tel.: (059) 8341174
Fax: (059) 8341174
E-mail: mwpodg@poczta.fm