Image
Nasz projekt

Projekt Rzeka Brda – nasz przyrodniczy skarb realizowany jest przez Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 131 w Człuchowie w terminie od 03.09.2013 r. do 30.11.2013 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Debrznie.

Wartość projektu: 8570,00 zł

Kwota dofinansowania: 2375,00 zł

Celem głównym Projektu jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat potencjału przyrodniczego, turystyczno - rekreacyjnego i gospodarczego tkwiącego w naturalnym środowisku rzeki Brdy. Poprzez promowanie istotnych walorów naszego regionu, chcemy jako realizatorzy Projektu zachęcać społeczność lokalną do korzystania z walorów przyrodniczego, rodzimego skarbu - rzeki Brdy.

Koordynator Projektu – Mirosława Podgórska, tel. 602760784

Administrator strony www Projektu – Krzysztof Kadowski

Biuro Projektu: Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego
im. Jana Nowaka Jeziorańskiego
ul. Sobieskiego 7A, Człuchów
tel./fax (059) 8341174,