Telefon:  +48 59 834 11 74

Email: sekretariat@losto.net

Kalendarz szkolny

Wydrukuj sobie kalendarz

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 
 
      
Egzamin ósmoklasisty: 24 - 26.05.2022 r.
Matura: 04 – 20.05.2022 r.
 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI: 
 • 25.10.2021 r.
 • 13.12.2021 r.
 • 17.01.2022 r.
 • 21.03.2022 r. kl. 3LO 
 • 25.04.2022 r.
 • 23.05.2022 r. 
 
DODATKOWE DNI WOLNE: 
 • 15.10.2021 r. 
 • 02.11.2021 r.
 • 12.11.2020 r.
 • 07.01.2022r.
 • 02.05.2022 r.
 • 04 – 06.05.2022 r.
 • 17.06.2022 r.
 
WRZESIEŃ
 
01.09. Rozpoczęcie roku szkolnego 
03.09. Zajęcia integracyjne 1 LO
09.09. godz.15.00 - Rada Pedagogiczna
11.09. - 19.09. Mobilność do Max - Planck - Gymnasium/Trier w ramach projektu PO WER „Zdrowo
i odpowiedzialnie”
28.09. Rozpoczęcie działań w projekcie PO WER "Okaż kulturę - chroń naturę!”
 
PAŹDZIERNIK
 
01.10. godz. 16.00 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego oraz gala z okazji 30-lecia Społeczniaka.
02.10. godz. 19.00 - Bal Absolwentów i Przyjaciół Społeczniaka    
6-11.10. Wizyta przygotowawcza w Słowenii w ramach projektu PO WER „Okaż kulturę - chroń naturę!”
14.10. Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć lekcyjnych
09-24.10. #CodeWeek – Europejski Tydzień Kodowania
25.10. godz. 15.00 – Rada Pedagogiczna
godz. 17.00 – Zebranie z rodzicami
25-30.10. Tydzień dbania o relacje – w ramach projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo  
• Zakończenie projektu PO WER "Zdrowo
i odpowiedzialnie” 
 
LISTOPAD
 
10.11. Słodkości na Dzień Niepodległości
11.11. Święto Niepodległości - dzień wolny od zajęć lekcyjnych
16.11. Międzynarodowy Dzień Tolerancji
21.11. Światowy Dzień Życzliwości
• Próbna matura z Operonem
 
GRUDZIEŃ
 
03.12. Mikołajki kl.3B4 - wyjazd do Bydgoszczy - kino, łyżwy
05.12. Międzynarodowy Dzień Wolontariatu
13.12. Dzień Świętej Łucji
13.12. godz. 15.00 – Rada Pedagogiczna
            godz. 17.00 – Zebrania z rodzicami, informacja o proponowanych ocenach semestralnych
• Akcja – „Pełna miska” / SU
• Próbny egzamin ósmoklasisty z Operonem
• Szkolny festiwal filmowy - ogólnopolskie święto kina
 
STYCZEŃ
 
06.01. Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć lekcyjnych
17.01. godz. 15.00 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
            godz. 17.00 – Zebranie z rodzicami – Miejski Dom Kultury w Człuchowie
27.01. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
           
LUTY
 
01.02. Międzynarodowy Dzień Bez Oleju Palmowego
08.02. Dzień Bezpiecznego Internetu
11.02. Studniówka klasy 3A i 3B trzyletniego liceum
14.02. – 27.02. – Ferie zimowe
                        
MARZEC
 
06-12.03. Mobilność do Słowenii w ramach projektu PO WER “Okaż kulturę - chroń naturę!”
07-09.03. Rekolekcje dla klas ponadpodstawowych
21.03. Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
23.03. Dzień Meteorologii 
28.03. Zakończenie projektu PO WER “Okaż kulturę - chroń naturę!” 
21.03.  godz. 15.00 – Rada Pedagogiczna
              godz. 16.30 – Zebrania z rodzicami, informacja o proponowanych ocenach końcowych kl.3A, 3B LO4
• Paintball kl.3b
• Dzień Przedsiębiorczości
 
KWIECIEŃ
 
04-06. Rekolekcje szkolne dla klasy szkoły podstawowej  
14-19.04. Wiosenna przerwa świąteczna
25.04. - godz. 15.00 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klasy 3A, 3B LO3
29.04. Zakończenie zajęć w klasie 3A, 3B LO3.
• Święto Nauki na Politechnice Gdańskiej
 
MAJ
 
09.05. Dzień Unii Europejskiej
24 - 26.05. Egzamin ósmoklasisty
23.05.  godz. 15.00 – Rada Pedagogiczna
            godz. 17.00 – Zebrania z rodzicami, informacje o proponowanych ocenach rocznych
27.05. godz. 13.00 Uroczyste pożegnanie maturzystów
 
CZERWIEC
 
05.06. Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
06.06. Projekt KMK- czyli kosmiczny modowy, krajobrazowy pokaz –klasa 8 
21.06. Szkolny Dzień Sportu
20.06. godz. 15.00 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
23.06. godz. 16.00 Uroczyste pożegnanie absolwentów klasy 8 i zakończenie roku szkolnego
28.06. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
• Egzaminy Cambridge – Pet, FC, Advanced
• wyjazd na 41. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”
 
Szkoła w roku szkolnym 2021/2022 realizuje następujące projekty współfinansowane z pozyskanych środków:
 
▪ Słodkości na Dzień Niepodległości – UM Człuchów
▪ Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – PO WER „Zdrowo i odpowiedzialnie”
▪ Ponadnarodowa Mobilność Uczniów PO WER „Okaż kulturę - chroń naturę!”
▪ Akademia Kompetentnego Działania – SWPS
w Sopocie
▪ Projekty eTwinning: 
„Zeig Kultur – schütz Natur!” 
„Mit Mathematik Europa erkunden” 
 
Inne proponowane wydarzenia i przedsięwzięcia szkolne będą realizowane w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej:
▪ kawiarenki tematyczne,
▪ cykliczne wyjazdy do teatru i kina,
▪ debaty, apele, gazetki tematyczne i okolicznościowe,
▪ wycieczki rowerowe, kuligi, spływy kajakowe,
▪ wieczory filmowe,
▪ wyjazdy edukacyjne, zajęcia wyjazdowe.
 
 
 
 
 
 

 

Informacje

KRS: 0000025544 NIP: 843-108-35-61 REGON: 221774992,
Wpis do ewidencji Kuratorium - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku nr 12/90 z dnia 16.07.1990r.
Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe STO nr 131 w Człuchowie.

Kontakt

Kom. dyrektor: 886 604 859
Kom. sekretariat: 886 604 817
Tel./fax: 59 834 11 74
Księgowość: 539 909 152
Email: sekretariat@losto.net
www: www.losto.net

Jana III Sobieskiego 7A,
77-300 Człuchów,
woj. pomorskie

Znajdź nas:

Godziny zajęć

Lekcja
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Godzina
7.30 - 8.10
8:15 - 8:55
9:00 - 9:40
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:30 - 13:10
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50