Wiadomości maturalne

MATURA 2019

Procedury organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 Poniższe dokumenty opisują organizację przeprowadzania egzaminu maturalnego, precyzują informacje dla zdających oraz zakres zadań i odpowiedzialności zarówno dyrektora szkoły, jak i zespołów nauczycieli przeprowadzających egzamin maturalny.

Egzamin maturalny
Część pisemna: 6 - 23 maja 2019
Część ustna: 6 - 25 maja 2019


O procedurach przeprowadzania egzaminów przeczytasz również na stronach OKE oraz CKE.

Harmonogram matu 2019

Wyniki matury 2017 w Społeczniaku.


Wszelkie informacje na temat Matury 2017 można znaleźć pod adresem:
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Wyniki matury 2016 w Społeczniaku.Wszelkie informacje na temat Matury 2016 można znaleźć pod adresem:
http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule

Informacje na temat Matury 2015: