Misja szkoły

Zespół Szkół Społecznych STO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Człuchowie jest niepubliczną szkołą istniejącą od 1990r. Obejmuje nauczaniem młodzież gimnazjalną i licealną.
Szkoła - bez względu na rodzaj kształcenia - stawia sobie za cel wychowanie CZŁOWIEKA prawego, kierującego się w życiu wartościami, z których najważniejszymi są:

Absolwent Zespołu Szkół Społecznych STO powinien być przygotowany do podjęcia studiów na wybranym przez siebie kierunku, swobodnie poruszać się nie tylko w zjednoczonej Europie, ale i bez kompleksów zdobywać świat.

Najważniejsze zadania w realizacji misji dotyczą:

  • nauki dwóch języków obcych: angielski i niemiecki - obowiązkowo,
  • dodatkowej nauki języków do wyboru: łacina, francuski, hiszpański, rosyjski,
  • nauki informatyki: ECDL na poziomie Advanced,
  • troski o sprawność fizyczną młodzieży,
  • dbania o rodzinną atmosferę i bezpieczeństwo uczniów.