Pedagog szkolny

mgr Karina Luśtoń - pedagog szkolny dyżuruje:
  • Poniedziałek – 8.00 – 14.00
  • Wtorek – 8.00 – 11.30
  • Czwartek – 9.00 – 14.00
  • Piątek – 10.45 – 14.00
Godziny dyżurów mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców.


22. maja 2019 roku w siedzibie ODN-u w Słupsku odbyła się konferencja pod hasłem: Otwarci na świat, otwarci na przyszłość – szkoła twórczych umysłów. Zastanawiano się jak wykorzystać potencjał ucznia zdolnego, jak postępować żeby szkoła sprzyjała rozwojowi. Maria Mach, Dyrektor Biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci mówiła o konieczności odejścia od myślenia w kategoriach wyposażania ucznia w kompetencje na rzecz „ zezwolenia na wzrastanie”. W jej opinii punktem wyjścia pracy każdego nauczyciela powinno być założenie, że liczy się człowiek, nie wiedza. Wśród prelegentów był także Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018. Jego wystąpienie pod wymownym tytułem: Istotą edukacji jest magia spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Mówił on o swoim podejściu do zawodu nauczycielskiego i o sposobie budowania relacji z uczniami. Jego zdaniem nauczyciel, aby móc dobrze pracować najpierw powinien zadbać o siebie, tj. wypracować wewnętrzny spokój, równowagę psychofizyczną. Nauczyciel powinien być dla uczniów i z uczniami w drodze poszukiwania i wzmacniania pasji. Powinien ich w pełni akceptować, ale nie za wszelką cenę aprobować, otoczyć troską, dać poczucie bycia blisko. Staroń zwrócił także uwagę, że w tym zawodzie potrzebna jest refleksja i odwaga dzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi rzeczywistości. Pytał np. dlaczego w szkole dominuje terror poprawnej odpowiedzi? Dlaczego nauczyciele nie rozpatrują odpowiedzi na zadane pytanie pod kątem tego, czy jest cenna lub oryginalna, skłaniająca do przemyśleń? Świadomy, odważny i otwarty nauczyciel jest gotowy do tego, by w procesie edukacji zadziała się magia.

Nauczyciel Roku 2018 Przemysław Staroń.