Telefon:  +48 59 834 11 74

Email: sekretariat@losto.net

Stypendia
M. P.
2020-09-07 16:13:41Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego w 2020 r.

Starosta Powiatu Człuchowskiego i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego uprzejmie informuje uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie Powiatu Człuchowskiego, o możliwości uzyskania stypendium.

Warunki uzyskania stypendium:

1. O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie  szkoły ponadpodstawowej, którzy:

a) osiągnęli średnią ocen co najmniej na poziomie 4,8 lub

b) są finalistami olimpiady przedmiotowej, bądź

c) mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe.

2. O stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie może aplikować każdy uczeń zamieszkujący na terenie Powiatu Człuchowskiego, uczących się w szkole, której organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski.

Pod pojęciem szczególnych osiągnięć w sporcie należy rozumieć udokumentowane uzyskanie co najmniej trzeciego miejsca w finałach sportowych na szczeblu wojewódzkim, czy udział w zawodach na szczeblu krajowym, międzynarodowym w randze mistrzostw np.: Polski, Europy, Świata, czy Igrzysk Olimpijskich.

Termin składania wniosków - 30 wrzesień 2020 r.

 


Strona główna| Aktualności| Sukcesy

Informacje

KRS: 0000025544 NIP: 843-108-35-61 REGON: 221774992,
Wpis do ewidencji Kuratorium - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku nr 12/90 z dnia 16.07.1990r.
Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe nr 131 STO w Człuchowie.

Kontakt

Tel./fax: 59 834 11 74
Kom.: 886 604 817
Księgowość: 539 909 152
Email: sekretariat@losto.net
www: www.losto.net

Jana III Sobieskiego 7A,
77-300 Człuchów,
woj. pomorskie

Znajdź nas:

Godziny zajęć

Lekcja
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Godzina
7.30 - 8.10
8:15 - 8:55
9:00 - 9:40
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:30 - 13:10
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50